Der er ialt otte kirker på Møn, Bogø og Nyord.

De fire, Elmelunde, Keldby, Fanefjord og Bogø kirker er traditionelle danske landsbykirker. Kirkerne i Borre og Stege er opført i røde sten. Kirken på Nyord er inspireret af Damsholte kirke som igen har Frederiksberg kirke som forbillede.
    Elmelunde kirke anses for at være det ældste stenkirke på Møn. Af den oprindelige kirke står kun skibet tilbage. Det blandede stenmateriale, der er anvendt ved opførelsen, ses tydeligt omkring  den restaurerede norddør, hvor mørtel og hvidtekalk er fjernet.
   I senromansk tid blev skibet forlænget mod vest, mens tårnets nedre stokværk (underste etage) blev opført i begyndelsen af det 14. århundrede. Det øvrige stokværk og de smukke gavle stod  først færdige omkring to hundrede år senere. I begyndelsen af det 16. århundrede blev det oprindelige kor erstatet af det nuværende langhuskor.
   Keldby kirkes kor og skib er fra den første halvdel af 1200-tallet. Tårnet, med nord-syd vendte trappegavle er i sengotisk stil. I slutningen af det 15. århundrede blev kirken overhvælvet og koret forhøjet.
    Fanefjord kirke er opført i unggotisk stil (anden halvdel af 1200 tallet). Det fladloftede langhuskor, våbenhuset og tårnet stammer fra begyndelsen af 1500tallet.
    På skibets otte hvælv har Elme-lundemesteren skabt nogle meget smukke kalkmalerier. Han hentede sine motiver fra den såkaldte “Biblia Pauperum”, fattigmandsbibelen.
    Fra kirkegården er der en fantastisk udsigt over Fanefjord, der fra Grønsund snor sig næsten helt ind til kirken.
    De tre skibe, der hænger i loftet på Bogø kirke, vidner om øens tilknytning til søen. Kirken blev bygget omkring 1200, og er blevet udvidet flere gange siden.

Kalkmalerier findes især i Elmelunde og Keldby kirker på Østmøn og Fanefjord kirke på Vestmøn. 
Kalkmalerierne blev hvidtet over under reformationen i 1530’-erne. De blev opdaget ved en tilfældighed i Elmelunde kirke i 1880, og et omfattende restaureringsarbejde blev iværksat i de tre ovennævnte kirker. Langt de fleste er nu synlige.
   Kalkmalerierne i denne kirke stammer fra to forskellige perioder. Korvæggene blev dekoreret allerede i slutningen af det 13. århundrede.     „Elmelundemesteren”, som stod for dekoreringen af  kirken i slutningen af det 14. århundrede, har sikkert hentet sin inspiration i middelalderens billedbibler. Flere af motiverne, der går igen i alle kirkerne, har karakteristiske trekantede ansigter. Blomster, stjerner og træer vælter sig rundt blandt de bibelske personer.  
    I Sct. Hans kirke i Stege findes også ganske få, men anderledes,
kalkmalerier.
KalkmaleriA5.jpg
Kalkmaleri, Keldby kirke
Fanefjord-Kirke-.jpg
Fanefjord kirke
Nyord-Kirke.jpg
Nyord kirke
seværdigheder på Møn
Ældste og største turistblad for Møn, Bogø og Nyord
Turistbladet MØN   ·    Klekkendevej 13  ·  4792 Askeby  ·  Tlf/Fax 55 81 70 47  ·  info@turistblad.dk