Turistbladet MØN ....ældste og største....


MØNS MUSEUM & LOKALARKIV


Museumsgården
Skjult mellem gamle træer i den store have ligger der en firelænget gård ude på markerne syd for Keldbylille.
Her boede engang Hans Hansen, en historisk interesseret gårdejer, der havde det ønske, at Nationalmuseet skulle arve hans gamle møbler. Ønsket affødte, at ikke blot møblerne men hele gården blev bevaret.
Gården, der i øvrigt er flyttet ud fra landsbyen, giver et glimrende indtryk af, hvordan gamle mønske bondegårde har set ud. Bag de hvidkalkede vægge anes bindingsværkets tømmer. Men tiden er ikke gået sporløst hen over gården. Den landbrugstekniske udvikling har krævet ombygninger, og f.eks. har kostalden måttet udvides og moderniseres.
Man kan følge denne udvikling lige fra landboreformerne omkring 1800 til den sidste Hans Hansen i 1930´erne drev moderne landbrug med en af Møns første traktorer. Traktoren står stadig i gårdens vognskur.
Efter gennemgangen af stuerne med de gamle møbler og udlængerne, hvor der opbevares forskellige landbrugsredskaber, kan besøget passende afsluttes med en tur i haven og et kig ud over Østersøen.
Der bliver afholdt Markedsdag, høstmarked og en hestedag i løbet af sommeren.

Empiregården
Møns Museum, Empiregården, er et kulturhistorisk lokalmuseum for Møn, Bogø, Nyord, Farø og Lindholm.
Samlingerne rummer genstande og arkivalier. Genstandene stammer fra forhistorisk tid til i dag. Ældst er geologiske genstande som forsteninger af søpindsvin.
De arkæologiske genstande består af fund fra sten-, bronze-, og jernalder samt fra vikingetid og middelalder. Fotos af gravhøje fortæller sammen med viden om vore forfædres redskaber, bolig og klædedragt om dagligdagen. I et rørerum kan alle få lejlighed til at mærke, hvor skarp flinten er.
Fund fra Stege Borg er udstillet sammen med fotografier af kalkmalerier fra de mønske kirker. Fundene viser, at Elmelundemesteren udstyrede personerne i de bibelske scener med klæder, våben og andre brugsgenstande fra sin egen hverdag.
Stege Have er en ny udstilling på Møns Museum. En udstilling, der i foto, genstande og tekst, fortæller om fortid, nyere tid og fremtiden på Stege Havn. Fortiden med Stege Borg, købstadsret og sildefiskeri. Nyere tid med handel, industri og passagerhavn og fremtiden med et bevaret kulturmiljø og rekreative områder eller boliger og supermarkeder.


Turistbladet MØN   ·    Klekkendevej 13  ·  4792 Askeby  ·  Tlf/Fax 55 81 70 47  ·  info@turistblad.dk
forside