ulvshale-strand-fladt.jpg
Ulvshale strand
Halvøen Ulvshale strækker sig fra det nordlige Møn mod den sjællandske kyst.
    Jordbunden er meget stenet, fortrinsvis med  flintesten, som strømmen har ført dertil fra Møns Klint. Mange af stenene er kuglerunde – såkaldt kugleflint.
     I begyndelsen af det 20. århundrede foregik en industriel kugleflintgravning i området. Kugleflinten havde fundet anvendelse til at finmale cement med og blev eksporteret over det meste af verden. 5000 år tidligere havde danske stenaldermennesker også eksporteret flint, nemlig den de anvendte til at lave flintøkser af.
     Ulvshaleskoven, der dækker omkring halvdelen af halvøen, ligner ikke andre skove i det østlige Danmark. Skovområdet på Ulvshale har gennem mange år fået lov til at vokse uden menneskelig indgriben og beskrives som “naturskov”.
     I det 17. århundrede blev skoven beskrevet som en gammel egeskov. Ved en optælling i 1696 var der 2500 store egetræer.
     Engområderne såvel nord somsyd for Ulvshaleskoven tjener som ynglepladser for trækfugle. Områderne afgræsses af kreaturer eller får for at skabe de bedste vilkår for  fuglene i yngleperioden 1. marts – 15. juli, hvor finder man mange typer vadefugle, ænder og hejrer.
     Som svar på den engelske flådes hærgen i de danske farvande efter tabet af den nationale flåde i 1807, etableredes en række skanseanlæg langs de danske kyster, bl.a. et på nordvestkysten af Ulvshale. Det gamle skanseanlæg, med enebær og egetræer, er et yndet udflugtsmål. Herfra er der en fin udsigt til Nyord og Sjælland.
     Ulvshale strand på nordkysten er en bred, hvid sandstrand med klitter, hvor vandet er forholdsvis lavt. Stranden anses for at være øens bedste badestrand. For to år siden blev den tildelt det blå flag, som kun gives til strande, der opfylder en række skrappe miljøkrav.  
Ulvshale-enge.jpg
Ulvshale  skov
Ældste og største turistblad for Møn, Bogø og Nyord
Turistbladet MØN   ·    Klekkendevej 13  ·  4792 Askeby  ·  Tlf/Fax 55 81 70 47  ·  info@turistblad.dk